online Βιβλιοπωλείο
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Close
Filters
Σύνθετη Αναζήτηση

Operative Plastic Surgery

Συγγραφέας: Gregory Evans
ISBN: 9780190499075
Covers both the classic techniques and the most recent technical advances in plastic surgery, while maintaining a systematic approach to patient care Each chapter addresses assessment of defects, preoperative factors, pathology, trauma, operative indications and procedure, and more This volume assembles thought leaders in plastic surgery to present operative surgery in a clear, didactic, and comprehensive manner
€221,19
+ -

 

The second edition of Operative Plastic Surgery is a fully-updated, comprehensive text that discusses the most common plastic surgery procedures in great detail. It covers the classic techniques in plastic surgery, as well as the most recent technical advances, while maintaining a systematic approach to patient care within each chapter. Traversing the entirety of the human body, each chapter addresses assessment of defects, preoperative factors, pathology, trauma, operative indications and procedure, and more. Also covered is the operative room setup, with special consideration given to the operative plan, patient positioning and markings, and technique for each type of surgery. 

Detailing over 90 specific surgical techniques, this book covers both reconstructive and aesthetic plastic surgery. A new section addresses non-invasive techniques such as Botox, injectables, lasers, and skincare. New chapters throughout the book also include ALT flaps, nasal cleft deformities, ZMC fractures, augmentation mastoplexy, body contouring for the massive weight loss patient, and endoscopic carpal tunnel repair. Led by Gregory R.D. Evans, this volume assembles thought leaders in plastic surgery to present operative surgery in a clear, didactic, and comprehensive manner, and lays the groundwork for ideas that we have just scratched the surface of, such as translational research, fat grafting, stem cells, and tissue engineering.

 

The second edition of Operative Plastic Surgery is a fully-updated, comprehensive text that discusses the most common plastic surgery procedures in great detail. It covers the classic techniques in plastic surgery, as well as the most recent technical advances, while maintaining a systematic approach to patient care within each chapter. Traversing the entirety of the human body, each chapter addresses assessment of defects, preoperative factors, pathology, trauma, operative indications and procedure, and more. Also covered is the operative room setup, with special consideration given to the operative plan, patient positioning and markings, and technique for each type of surgery. 

Detailing over 90 specific surgical techniques, this book covers both reconstructive and aesthetic plastic surgery. A new section addresses non-invasive techniques such as Botox, injectables, lasers, and skincare. New chapters throughout the book also include ALT flaps, nasal cleft deformities, ZMC fractures, augmentation mastoplexy, body contouring for the massive weight loss patient, and endoscopic carpal tunnel repair. Led by Gregory R.D. Evans, this volume assembles thought leaders in plastic surgery to present operative surgery in a clear, didactic, and comprehensive manner, and lays the groundwork for ideas that we have just scratched the surface of, such as translational research, fat grafting, stem cells, and tissue engineering.

Part I: Principles
Chapter 1: Introduction
Gregory R. D. Evans
Chapter 2: Anesthesia-Local Nerve Blocks
Wesley N. Sivak, Erica L. Sivak, and Kenneth C. Shestak
Chapter 3: Wound Closure
David A. Daar & Maristella S. Evangelista
Chapter 4: Closure Material
Jeffrey Friedman, Scott W. Mosser, and Eric Ruff
Chapter 5: Local Random Pattern Flaps
Michael L. Bentz and Brian Christie
Chapter 6: Principles of Microsurgery
Gregory R. D. Evans and Jordan Kaplan
Part II: Tissue Harvest
Chapter 7: Skin Grafting
Stephen M. Milner
Chapter 8: Cranial Bone Grafting
[***AUTHOR TBA***]
Chapter 9: Iliac Crest and Rib Bone Grafts
Paul Mittermiller, Joseph Baylan, Dana Johns, Derrick Wan, and Peter Lorenz
Chapter 10: Costal Cartilage Grafts
Guilio Gheradini and Ronald P. Gruber
Chapter 11: Aricular Cartilage
Ali Sajjadian
Chapter 12: Alveolar Bone Grafting
Raj Vyas and Gennaya Mattison
Chapter 13: Basic Techniques in Septorhinplasty
Aaron Kosins, Rollin Daniel, and Dannah Nguyen
Part III: Body Contouring
Chapter 13: Liposuction of the Hips and Thighs
Hisham Seify
Chapter 14: Abdominplasty
Malcolm D. Paul
Chapter 15: Basic Techniques of Fat Grafting
Shali Gal and Lee L. Q. Pu
Chapter 16: Body Contouring After Weight Loss
Dalit Amar and J. Peter Rubin
Chapter 17: Brachioplasty
Al Aly
Part IV: Non-Invasive Techniques
Chapter 18:Principles of Injectable Facial Filling
Donald S. Mowlds and Val Lambros
Chapter 19: Botulinum Toxins and Radio Frequency for Facial Rejuvenation
Brian M. Kinney
Chapter 20: Lasers and Energy-Based Devices
Thomas Griffin Jr, Nazanin Saedi, and Christopher B. Zachary
Chapter 21: Skin Optimization Strategies in Plastic Surgery
Raffy Karamanoukian and Gregory R. D. Evans
Part V: Aesthetic Facial Surgery
Chapter 22:Rhytidectomy
Malcolm D. Paul
Chapter 23: Brow Lift
Mark E. Krugman
Chapter 24: Blepharoplasty
Seanna R. Grob and John Park
Chapter 25: Advances in Hair Transplantation
Alfonso Barrera
Chapter 26: Genioplasty
Leo J. Urbinelli, Ibrahim Khansa, and Mark M. Urata
Chapter 27: The Aging Neck
Alan Matarasso and Darren M. Smith
Part VI: Reconstructive Facial Surgery
Chapter 28: Eyelid Reconstruction
Seanna R. Grob and John Park
Chapter 29: Forehead Flap for Nasal Reconstruction
Evan Matros and Julian Pribaz
Chapter 30: Nasolabial Flap
Michal Budd, Melissa Kanack, and Michael Lee
Chapter 31: Nasal Fractures: Reduction
Christine Lee and Raj Vyas
Chapter 32: Repair of Lip Defects with the Abbe and Estlander Flaps
Howard N. Langstein and Stephen S. Kroll
Chapter 33: Traumatic Total or Partial Ear Loss
Jenna Martin Bourgeois and Keith A. Hurvitz
Chapter 34: Scalp Reconstruction
Joseph Disa and Edward Ray
Part VII: Head and Neck Surgery
Chapter 35: Modified and Radical Neck Surgery
Edward A. Luce
Chapter 36: Parotidectomy
Tjoson Tjoa and William B. Armstrong
Chapter 37: The Radial Forearm Flap
Brogan G. A. Evans and Gregory R. D. Evans
Chapter 38: The Rectus Abdominis Flap
Gregory R. D. Evans and Melissa Mueller
Chapter 39: Microneurovascular Reconstruction for Facial Reanimation
Michael Klebuc
Chapter 40: ALT Flaps
Jonathan A. Zelken and Ming-Huei-Cheng
Chapter 41: Latissimus Dorsi Free Flaps
David H. Song, Deana Shenaq, and Jesse Smith
Chapter 42: Ulnar Forearm Flap
Authors
Chapter 43: The Free Fibula Flap
Mattehw T. Houdek and Steven L. Moran
Chapter 44: The Evolution of the Iliac Crest Flap
Peirong Yu and Mark Schaverien
Chapter 45: Scapular Osseous Free Flap
Alexander F. Mericli and Patrick B. Garvey
Chapter 46: Microtia Repair
Melissa Kanack, Catherine Tsai, and Amanda Gosman
Chapter 47: Otoplasty for Protruding Ears, Cryptotia, or Stahl's Ear
David W. Furnas
Part VIII: Cleft Deformities
Chapter 48: Cleft Lip Repair
Samuel Lance, Catherine Tsai, and Amanda Gosman
Chapter 49: Cleft Palate Repair
Catharine B. Garland and Joseph E. Losee
Chapter 50: Pharyngeal Flap
Raj Yvas, Lauren Patty, and Donald Mowlds
Chapter 51: Sphinchter Pharyngoplasty for Velopharyngeal Dysfunction
D. S. Mowlds and Raj M. Vyas
Chapter 52: Cleft Nasal Deformity
Jennifer McGrath and Arun K. Gosain
Part IX: Maxillofacial Surgery
Chapter 53: Mandible Fractures
Yshawini Thelekkat and Warren Schubert
Chapter 54: Approach to Upper Maxillofacial Fractures
Daniel Murariu, Heather a. McMahon, and Kant Y. Lin
Chapter 55: Reconstruction of Orbital Defects
Marco F. Ellis and Mimis N. Cohen
Chapter 56: Naso-orbito-ethmoidal Complex Injuries
Husain T. AlQattan, Ajani Nugent, and Seth Thaller
Chapter 57: Orthognathic Surgery
Ryan M. Moore and Raj M. Vyas
Chapter 58: Zygomaticomaxillary Complex Fractures
Russell E. Ettinger and Steven R. Buchman
Part X: Breast and Trunk Surgery
Chapter 59: Axillary Dissection
Ashkaun Shaterian and Erin Lin
Chapter 60: Augmentation Mammaplasty
Sheri Slezak
Chapter 61: Reduction Mammaplasty
M. Mark Mofid, Gehaan D'Souza, Benjamin E. Cohen, and Michael E. Ciaravino
Chapter 62: Mastopexy
Bernard W. Chang and Nishant Bhatt
Chapter 63: Breast Reconstruction with Implants and Tissue Expanders
Ruth J. Barta, O. Ife Adepoju, and Bruce Cunningham
Chapter 64: Breast Reconstruction With the Latissimus Dorsi Flap
Michael Klebuc, Elizabeth Killion, Jesse Selber, and Gregory R. D. Evans
Chapter 65: Breast Reconstruction With the TRAM Flap
Windy A. Olaya
Chapter 66: Nipple-Areola Reconstruction
Mark W. Clemens and Bradley P. Bengston
Chapter 67: Gynecomastia
Jonathan T. Unkard, Ahmed Suliman, and Anne M. Wallace
Chapter 68: Chest Wall Reconstruction
Gregory P. Reece and Daniel Goldberg
Chapter 69: Gluteal Flap for Pressure Sores
Sanam Zahedi, Jillian M. McLaughlin, and Linda G. Phillips
Chapter 70: Posterior Thigh Flap for Pressure Sores
Christopher L. Ellstrom and Gregory R. D. Evans
Chapter 71: Surgical Treatment of Postmastectomy Lymphedma
Chad M. Teven and David W. Chang
Chapter 72: Sentinel Lymph Node Dissection
Shadi Lalezari, Vivian V. Le-Tran, and Karen T. Lane
Chapter 73: Nipple Sparing Surgery
Karen T. Lane and David A. Daar
Chapter 74: DIEP and Muscle Sparing Breast Free Flap
Maurice Y. Nahabedian
Chapter 75: Breast Reconstruction with Non-Abdominal Based Free Tissue Flaps
Aldona Spiegel
Part XI: Groin and Penile Reconstruction
Chapter 76: Groin Dissection and Regional Lymphadenectomy
Darlene M. Sparkman and W. John Kitzmiller
Chapter 77: Tensor Fasciae Lata for Groin Reconstruction
Peter C. Neligan
Chapter 78: The Rectus Femoris Flap for Groin Reconstruction
Peter C. Neligan
Chapter 79: Penile (Re)Construction with the Radial Forearm Free Flap
Lawrence J. Gottlieb and Deana S. Shenaq
Part XII: Vaginal and Perineal Reconstruction
Chapter 80: Rectus Abdominus Flap for Perineal and Vaginal Reconstruction
Brogan G. A. Evans and Gregory R. D. Evans
Chapter 81: Gracilis Flap for Vaginal Reconstruction
Natalie Barton and Gregory R. D. Evans
Chapter 82: Gracilis Flap for Perineal Reconstruction and Functional Restoration for the Treatment of Fecal Incontinence
Ryan M. Moore and Gregory R. D. Evans
Chapter 83: Pudenal Artery Flap (Singapore) for Perineal Reconstruction
Gregory R. D. Evans
Part XIII: Extremity Reconstruction
Chapter 84: Gastrocnemius Flap for Proximal Leg Reconstruction
Howard N. Langstein, Elaina Chen, and Nicholas Wingate
Chapter 85: Soleus Flap for Lower Leg Reconstruction
Jeffrey D. Friedman and Eric S. Ruff
Chapter 86: Latissiuus Dorsi Flap for Leg Reconstruction
Marek K. Dobke and Gina A. Mackert
Chapter 87: Plantar Flap for Foot Reconstruction
Benjamin T. Lemelman and David W. Chang
Chapter 88: Gracilis and Rectus Abdominis Flaps for Leg and Foot Reconstruction
Alessandro G. Cusano, Lee LQ. Pu, and Michael S. Wong
Part XIV: Hand Surgery
Chapter 89: Nail Bed Injury
Gennaya L. Mattison and Amber R. Leis
Chapter 90: Extensor Tendon Repair
Scott D. Oates
Chapter 91: Flexor Tendon Repair
Michael W. Neumeister and Richard E. Brown
Chapter 92: Nerve Repair
Amy M. Moore and Keith E. Brandt
Chapter 93: Replantation
Grant M. Kleiber and Keith E. Brandt
Chapter 94: Trigger Finger
Rajiv Sood, Joshua M. Adkinson, and Brett C. Hartman
Chapter 95: Excision of Ganglion Cysts
Shepard P. Johnson and Kevin C. Chung
Chapter 96: Palmar Fasciectomy and Fasciotomy for Dupuytren Disease
Shepard P. Johnson and Kevin C. Chung
Chapter 97: Endoscopic Carpal Tunnel Release
Antony Hazel and Neil F. Jones
Chapter 98: Infections
Scott D. Oates
Chapter 99: Compression Neuropathies of the Upper Extremity: Carpal Tunnel Syndrome, Cubital Tunnel Syndrome, and Radial Tunnel Syndrome
Wendy Kar Yee Ng
Chapter 100: Tendon Transfers in Upper Extremity Reconstruction
Vincent Laurence and Gregory Rafijah
Chapter 101: Metacarpal and Phalangeal Fractures
David T. Netscher and Kristy L. Hamilton
Chapter 102: Carpal Fractures and Dislocations
Jason H. Ko, Nicholas B. Vedder, and Rahul Kasukurthi

Προδιαγραφές προϊόντων
Εκδότες Oxford University Press
Εξώφυλλο Σκληρό
Σελίδες 1160
Έκδοση
Ημ. Έκδοσης February 2019
Γράψτε τη δική σου αξιολόγηση
  • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
  • Κακή
  • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
Εκδότες Oxford University Press
Εξώφυλλο Σκληρό
Σελίδες 1160
Έκδοση
Ημ. Έκδοσης February 2019
ISBN 9780190499075