online Βιβλιοπωλείο
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Close
Filters
Σύνθετη Αναζήτηση

Essential Orthopaedics

Συγγραφείς:: Jennifer Hart , John M. MacKnight , Mark D. Miller
ISBN: 9780323568944
The vast majority of orthopaedic care takes place not in the orthopaedic surgeon’s office or operating room but in various primary care settings. Essential Orthopaedics, 2nd Edition, provides concise, practical guidance from noted authority Dr. Mark D. Miller, along with a stellar editorial team and numerous contributors from both orthopaedics and primary care. Using a templated, bulleted format, it delivers the information you need on diagnosis, management, and appropriate referrals for adult and pediatric patients. It’s the perfect, everyday orthopaedic reference for primary care physicians, physician assistants, nurse practitioners, physical therapists, and athletic trainers in the clinic or training room.
€130,00
€117,00
+ -
  • Offers expert insight to help you confidently diagnose and treat sprains, fractures, arthritis and bursitis pain, and other musculoskeletal problems, or refer them when appropriate.

 

  • Covers topics of high importance in orthopaedic care: anatomy and terminology, radiologic evaluation of orthopaedic conditions, principles of fracture management, and special considerations for the obese, the elderly, athletes, those with comorbidities, and other patient populations.

 

 

  • Features 40 videos covering injections, physical examinations, common procedures, and more.

 

 

  • Includes 12 new chapters with current information on physical exam of the hip and pelvis, femoroacetabular impingement (FAI), athletic pubalgia, state-of-the-art surgical techniques, and new imaging information, particularly in the area of musculoskeletal ultrasound.

 

 

  • Provides new ICD-10 codes for common orthopaedic conditions.

 

 

  • Features diagnostic algorithms, specific steps for treatment, and full-color illustrations throughout.

 

 

 • Enhanced eBook version included with purchase, which allows you to access all of the text, figures, and references from the book on a variety of devices
  • Offers expert insight to help you confidently diagnose and treat sprains, fractures, arthritis and bursitis pain, and other musculoskeletal problems, or refer them when appropriate.

 

  • Covers topics of high importance in orthopaedic care: anatomy and terminology, radiologic evaluation of orthopaedic conditions, principles of fracture management, and special considerations for the obese, the elderly, athletes, those with comorbidities, and other patient populations.

 

 

  • Features 40 videos covering injections, physical examinations, common procedures, and more.

 

 

  • Includes 12 new chapters with current information on physical exam of the hip and pelvis, femoroacetabular impingement (FAI), athletic pubalgia, state-of-the-art surgical techniques, and new imaging information, particularly in the area of musculoskeletal ultrasound.

 

 

  • Provides new ICD-10 codes for common orthopaedic conditions.

 

 

  • Features diagnostic algorithms, specific steps for treatment, and full-color illustrations throughout.

 

 

 • Enhanced eBook version included with purchase, which allows you to access all of the text, figures, and references from the book on a variety of devices

Contents

Section 1

General Principles

How to Use This Book

Mark D. Miller, John M. MacKnight,

Jennifer A. Hart

Orthopaedic Terminology

Siobhan M. Statuta

Imaging of the Musculoskeletal System

Mark W. Anderson

Rehabilitation

Jeffrey G. Jenkins, Sara N. Raiser,

Justin L. Weppner

Special Populations: Geriatrics

Laurie Archbald-Pannone

Special Populations: Disabled

David Hryvniak, Jason Kirkbride

Special Populations: Pediatrics

Mark Rogers, Kevin Valvano

Special Populations: Obesity

Siobhan M. Statuta, Colton Wood

Special Populations: Comorbidities

Adam C. Fletcher

Special Populations: Female Athletes

Siobhan M. Statuta, Kelly E. Grob

Special Populations: Athletes

Jeremy Kent, Scott McAleer

Trauma: Principles of Fracture

Management

David J. Berkoff, Christopher Felton

Trauma: Compartment Syndrome

Stephen Shaheen, Jeffrey R. Bytomski

Trauma: Heterotopic Ossification and

Myositis Ossificans

Mario Ciocca

Arthritides

Adam Carlson

Infections (Septic Joint, Septic Arthritis,

and Osteomyelitis)

Joseph Armen, Evan Lutz

Neurovascular Disorders: Arterial

Conditions in Athletes

Mario Ciocca

Neurovascular Disorders:

Nerve Entrapment

Thomas E. Brickner

Osteoporosis and Osteopenia

John M. MacKnight

Tumors

Gregory F. Domson, Anna Greenwood

Pain Management: Acute Pain

Wesley W. Carr, Chester Buckenmaier III,

Francis O’Connor

Pain Management: Chronic Pain

Jillian Sylvester, Chester Buckenmaier III,

Francis O’Connor

Pain Management: Complex Regional

Pain Syndrome

Nathaniel S. Nye, Stephanie N. Lamb

Pain Management: Novel and

Alternative Therapies for Chronic Pain

Jeffrey Leggit, Caleb Dickison

Section 2

The Shoulder

Overview of the Shoulder

Robert J. Dimeff, Brian R. Kelly

Anterior Shoulder Instability

Lauren Nadkarni, Heather Gillespie,

William Dexter

Posterior Shoulder Instability

Mark Rogers, Nicholas Strasser

Multidirectional Shoulder Instability

Helen C. Lam, Christopher E. Jonas

The Overhead-Throwing Athlete

William Patterson, Sarah Hoffman,

William Dexter

Superior Labral Injuries

Brian Lowell, Kevin deWeber

Biceps Tendon Injury

Christopher Miles, Andrea Gist,

Nicholas Sgrignoli

Pectoralis Major Muscle Rupture

John V. Murphy, James Medure,

Aaron V. Mares

Shoulder Impingement Syndrome

Mark Rogers, Christina M. Wong

Rotator Cuff Tear

Jeremy Kent, Sergio Patton

Glenohumeral Disorders

Kelley Anderson, Joel Himes,

Melissa McLane

Adhesive Capsulitis (Frozen Shoulder)

John M. MacKnight

Acromioclavicular Joint Injuries

Adam C. Fletcher

Acromioclavicular Degenerative

Joint Disease

Thomas M. Howard

Table of contents.indd // :: PM

To protect the rights of the author(s) and publisher we inform you that this PDF is an uncorrected proof for internal business use only by the author(s), editor(s), reviewer(s), Elsevier and typesetter Toppan Best-set.

It is not allowed to publish this proof online or in print. This proof copy is the copyright property of the publisher and is confidential until formal publication. These proofs may contain color(colour) figures. Those

figures may print black and white in the final printed book if a color(colour) print product has not been planned. The color(colour) figures will appear in color(colour) in all electronic versions of this book.

Contents

xiv

Acromioclavicular Osteolysis

Thomas M. Howard

Sternoclavicular Injuries

Thomas E. Brickner

Scapulothoracic Problems

Michael Argyle, Jon Umlauf, Anthony Beutler

Neurovascular Entrapment

Kate Quinn, James Alex, William Dexter

Proximal Humerus Fractures

Seth R. Yarboro, Michelle E. Kew

Humeral Shaft Fractures

Anthony J. Bell, Michelle E. Kew,

Seth R. Yarboro

Scapula Fractures

Seth R. Yarboro, Michelle E. Kew

Clavicle Fractures

Michael Hadeed, Stephen Brockmeier

Anterior Shoulder Relocation Technique

Victor Anciano Granadillo,

Stephen Brockmeier

Glenohumeral Joint Injection

Kelley Anderson, Joel Himes, Melissa McLane

Subacromial Injection

Jeanne Doperak, Shane Hennessy

Acromioclavicular Injection

Tenley Murphy, Patrick Jenkins III,

Christopher Miles

Ultrasound of the Shoulder Region

Jennifer Pierce

Section 3

The Elbow

Overview of the Elbow

Jennifer A. Hart

Chondral Injuries

Anthony J. Archual, Aaron M. Freilich

Osteoarthritis of the Elbow

Anthony J. Archual, Aaron M. Freilich

Tennis Elbow (Lateral Epicondylitis)

Matthew L. Lyons

Golfer’s Elbow (Medial Epicondylitis)

Matthew L. Lyons

Distal Biceps Tendon Rupture

Matthew L. Lyons

Elbow Ligament Injuries

Jeffrey D. Boatright, D. Nicole Deal

Elbow Dislocations

Jeffrey D. Boatright, D. Nicole Deal

Olecranon Bursitis

Anthony J. Archual, Aaron M. Freilich

Ulnar Nerve Entrapment

Jeffrey D. Boatright, D. Nicole Deal

Fractures of the Distal Humerus

Rashard Dacus, Seth Bowman

Radial Head or Neck Fractures

Rashard Dacus, Seth Bowman

Proximal Ulna Fractures

Rashard Dacus, Seth Bowman

Radial and Ulnar Shaft Fractures

Rashard Dacus, Seth Bowman

Reduction of Elbow Dislocations

Rashard Dacus, Seth Bowman

Injection or Aspiration of

the Elbow Joint

Anthony J. Archual, Aaron M. Freilich

Lateral Epicondylitis (Tennis Elbow)

Injection

Matthew L. Lyons

Medial Epicondylitis (Golfer’s Elbow)

Injection

Matthew L. Lyons

Olecranon Bursa Aspiration/Injection

Anthony J. Archual, Aaron M. Freilich

Section 4

The Wrist and Hand

Overview of the Wrist and Hand

Jennifer A. Hart

Scapholunate Ligament Injury

Jeffrey D. Boatright

Wrist Osteoarthritis

Jeffrey D. Boatright

Kienböck Disease

John B. Thaller, Mary C. Iaculli

Triangular Fibrocartilage

Complex Injuries

Jeffrey D. Boatright

de Quervain Tenosynovitis

David Schnur

Tendinitis of the Wrist

David Schnur

Ganglion Cysts

David Schnur, Jerrod Keith

Carpal Tunnel Syndrome

David Schnur

Thumb Basal Joint Arthritis

David Schnur

Ulnar Collateral Ligament Injuries

of the Thumb (Gamekeeper’s Thumb,

Skier’s Thumb)

Jeffrey D. Boatright

Trigger Finger

Trent Gause II

Flexor Tendon Injuries

Contents

xv

Boutonniere Deformity

Trent Gause II

Mallet Finger

Trent Gause II

Jersey Finger (Flexor Digitorum

Profundus Avulsion)

Trent Gause II

Nail Bed Injuries

Monika Debkowska, Jonathan E. Isaacs

Dupuytren Contracture

Blane Kelly, Jonathan E. Isaacs

Hand Tumors

Dan A. Zlotolow

Hand Infections

Robert P. Waugh, Dan A. Zlotolow

Hand Dislocations

Dan A. Zlotolow

Distal Radius Fracture

Jennifer A. Hart

Scaphoid Fracture

Jennifer A. Hart

Thumb Fractures

Jennifer A. Hart

Metacarpal Fractures

Jennifer A. Hart

Phalangeal Fractures

Jennifer A. Hart

Distal Radius Fracture Reduction

Jennifer A. Hart

Finger Dislocations

Amy Kite, Jonathan E. Isaacs

Aspiration of Ganglion Cyst

David Schnur

de Quervain/First Dorsal Compartment

Injection

David Schnur

Radiocarpal Joint Injection

Dan A. Zlotolow, Bryan Sirmon

Carpal Tunnel Injection

David Schnur

Carpometacarpal Injection

David Schnur

Trigger Finger Injection

Trent Gause II

Digital Blocks

Obinna Ugwu-Oju, Jonathan E. Isaacs

Section 5

The Spine

Overview of the Spine

Uma Srikumaran, A. Jay Khanna

Whiplash (Cervical Strain)

Dennis Q. Chen, Xudong Li

Cervical Disc Disease and Spondylosis

Rabia Qureshi, Jason A. Horowitz,

Hamid Hassanzadeh

Cervical Spinal Stenosis

Brett A. Freedman, Nathan Wanderman,

S. Tim Yoon

Spinal Cord Injury

Bradley M. Anderson, D. Greg Anderson

Burners/Stingers (Brachial Plexopathy)

Sanjitpal S. Gill, Andrew S. Donnan III

Thoracolumbar Strain

Eric Magrum, Michael McMurray

Thoracolumbar Disc Disease

Tinnakorn Pluemvitayaporn, Frank M. Phillips,

R. Todd Allen

Cauda Equina Syndrome

Ali Nourbakhsh, Anuj Singla

Thoracolumbar Stenosis

Larry Lee, Kaku Barkoh, Jeffrey Wang

Spondylolysis and Spondylolisthesis

Michael T. Nolte, Christopher J. DeWald

Section 6

The Pelvis/Hip

Hip and Pelvis Overview

Michelle E. Kew, F. Winston Gwathmey, Jr.

Physical Examination of the Hip

and Pelvis

F. Winston Gwathmey, Jr., Benjamin A. Tran

Femoroacetabular Impingement

Kyle Hammond, Ryan Urchek

Hip Instability

Kyle Hammond, Andrew Schwartz

Hip Osteoarthritis

Quanjun (Trey) Cui, Emanuel C. Haug

Osteonecrosis of the Hip

Quanjun (Trey) Cui

Femoral Stress Fractures

Steven J. Magister, F. Winston Gwathmey, Jr.

Traumatic Hip Fractures

Brandon S. Huggins, Michael S. Sridhar

Pelvic and Acetabular Fractures

Michael S. Sridhar, Brandon S. Huggins

Femoral Shaft Fractures

Brandon S. Huggins, Michael S. Sridhar

Abductor (Gluteus Medius and

Minimus) Injuries

Avinash Sridhar, Aaron Vaughan,

Robert Boykin

Peritrochanteric Disorders and

External Snapping Hip

Jeffrey Dart, Kevin deWeber

Table of contents.indd // :: PM

To protect the rights of the author(s) and publisher we inform you that this PDF is an uncorrected proof for internal business use only by the author(s), editor(s), reviewer(s), Elsevier and typesetter Toppan Best-set.

It is not allowed to publish this proof online or in print. This proof copy is the copyright property of the publisher and is confidential until formal publication. These proofs may contain color(colour) figures. Those

figures may print black and white in the final printed book if a color(colour) print product has not been planned. The color(colour) figures will appear in color(colour) in all electronic versions of this book.

Contents

xvi

Iliopsoas Disorders and Internal

Snapping Hip

Patrick King, Patricia Feeney, Aaron Vaughan,

Robert Boykin

Hip Flexor and Groin Strain

Alexander Knobloch, Cole Taylor

Quadriceps Contusions

Tracy R. Ray, Ryan L. Freedman

Hamstring Strains and Tears

Tracy R. Ray, Donella Herman

Piriformis Syndrome

Thomas M. Howard

Meralgia Paresthetica

Mark Rogers

Iliac Crest Contusion/Hip Pointer

Myro A. Lu, Chad D. Hulsopple

Athletic Pubalgia and Core Muscle

Injury (Sports Hernia)

David Hryvniak, Nicholas Anastasio

Osteitis Pubis and Pubic Symphysis

Disorders

Christopher J. Pexton, Kevin deWeber

Sacroiliac Joint Disorders

Per Gunnar Brolinson, David Leslie

Trochanteric Bursa Injection

Stephen Shaheen, Tracy R. Ray

Musculoskeletal Ultrasound of the Hip

and Pelvis

Jennifer Pierce

Section 7

The Knee and Lower Leg

Overview of the Knee and Lower Leg

Mark D. Miller, Ian J. Dempsey

Anterior Cruciate Ligament Injury

Siobhan M. Statuta, Kelly E. Grob,

Mark D. Miller

Posterior Cruciate Ligament Injury

Robert G. Marx

Medial Collateral Ligament Injury

Matthew H. Blake, Darren L. Johnson

Lateral Collateral Ligament and

Posterolateral Corner Injury

Matthew D. LaPrade, Samantha L. Kallenbach,

Robert F. LaPrade

Knee Dislocation

Gregory C. Fanelli, Matthew G. Fanelli,

David G. Fanelli

Synovitis

Lisa A. Sienkiewicz, Eric J. Gardner,

Geoffrey S. Baer

Meniscus Tears

S. Evan Carstensen, Mark D. Miller

Articular Cartilage Disorder

S. Evan Carstensen, Mark D. Miller

Spontaneous Osteonecrosis of the

Knee and Avascular Necrosis

Jeffrey Ruland, Harrison Mahon, David Diduch

Osteoarthritis of the Knee

Nicholas E. Gerken, James A. Browne

Baker Cyst (Popliteal Cyst)

Michael Rosen, Julie Dodds

Patellofemoral Pain Syndrome

Scott Linger, Marc Tompkins

Patellar Instability

Christopher E. Urband, Marc Tompkins

Iliotibial Band Syndrome

Dennis Q. Chen, Brian C. Werner

Quadriceps and Patellar Tendinitis

Michelle E. Kew, Brian C. Werner

Prepatellar Bursitis and Pes Anserine

Bursitis

Christopher DeFalco, Marc Tompkins

Extensor Tendon Rupture

Jarred Holt, Marc Tompkins

Medial Tibial Stress Syndrome

(Shin Splints)

Andrew Kubinski, Annunziato Amendola

Exertional Compartment Syndrome

David Hryvniak, Robert P. Wilder

Medial Gastrocnemius Rupture

(Tennis Leg)

Annunziato Amendola, Benjamin Boswell

Stress Fractures of the Tibia

and Fibula

Robert H. Lutz, Annunziato Amendola

Distal Femur and Proximal Tibia

Fractures

Jonathan R. Helms, Michelle E. Kew,

Seth R. Yarboro

Patella Fractures

Seth R. Yarboro, Michelle E. Kew

Tibial and Fibular Shaft Fractures

Thomas Schaller, Michael Hunter

Knee Aspiration and/or Injection

Technique

Mark D. Miller

Prepatellar Bursa Aspiration and/or

Injection Technique

Mark D. Miller

Pes Anserine Bursa Injection Technique

Mark D. Miller

Iliotibial Band Injection Technique

Mark D. Miller

Technique for Measuring Compartment

Pressures

Contents

xvii

Section 8

The Ankle and Foot

Overview of the Ankle and Foot

Minton Truitt Cooper, Anish R. Kadakia

Arthritis of the Ankle

Anish R. Kadakia, Milap S. Patel

Chondral Injuries

Joseph S. Park

Posterior Heel Pain/Chronic Achilles

Tendon Disorders

Scott Van Aman, Marissa Jamieson

Plantar Heel Pain: Plantar

Fasciitis and Baxter’s Nerve

Entrapment

W. Bret Smith, Corey A. Hamilton,

Logan W. Huff

Compressive Neuropathies:

Tarsal Tunnel Syndrome

Jonathan P. Smerek, Minton Truitt Cooper

Adult Flat Foot/Posterior Tibial

Tendon Disorders

Jonathan P. Smerek, Minton Truitt Cooper

Hindfoot/Midfoot Arthritis

Tyler W. Fraser, Jesse F. Doty

Peroneal Tendon Disorders

Venkat Perumal, George Lee Wilkinson III

Morton Neuroma (Plantar Interdigital

Neuroma)

Brian D. Powell

Hallux Valgus (Bunion)

Alexander D. Conti, Justin J. Ray,

Robert D. Santrock

Hallux Rigidus

Carroll P. Jones

Lesser Toe Deformities

C. Thomas Haytmanek, Jr.

Bunionette

Minton Truitt Cooper

Stress Fractures of the Foot

Scott Van Aman, Marissa Jamieson

Sesamoid Disorders of the Hallux

Joseph S. Park

The Diabetic Foot

Justin J. Ray, Alexander D. Conti,

Robert D. Santrock

Corns and Calluses

Minton Truitt Cooper, Andrea M. White

Nail Disorders

Venkat Perumal, George Lee Wilkinson III

Ankle Sprain

W. Bret Smith, Thomas Ergen

Achilles Tendon Rupture

Scott Van Aman, Marissa Jamieson

Turf Toe

Joseph S. Park

Ankle Fractures

Travis Frantz, Corey Van Hoff

Tarsal Fractures

Travis Frantz, Corey Van Hoff

Lisfranc Injuries

Minton Truitt Cooper

Metatarsal Fractures

Jason A. Fogleman, Jesse F. Doty

Phalangeal Fractures of the Foot

Venkat Perumal, George Lee Wilkinson III

Charcot Arthropathy

Carroll P. Jones

Anterior Ankle Impingement

Sonya Ahmed, Alan Shahtaji

Posterior Impingement

Sonya Ahmed, Alan Shahtaji

Ankle Aspiration and/or Injection

Technique

Venkat Perumal, George Lee Wilkinson III

Plantar Fascia Injection

W. Bret Smith, Matthew J. Pacana

Morton Neuroma Injection

Brian D. Powell

Digital Block

Brian D. Powell

Nail Removal

Joseph S. Park

Section 9

Pediatric Orthopaedics

Overview of Pediatric Orthopaedics

Jennifer A. Hart, Keith Bachmann

The Newborn: Common Congenital Hand

Conditions

Dan A. Zlotolow

The Newborn: Congenital Lower

Extremity Disorders

Mark J. Romness

The Newborn: Congenital Clubfeet

Mark J. Romness

Toddlers: Nursemaid’s Elbow

Justin Kunes, Todd Milbrandt, Scott Riley

Toddlers: The Limping Child

Janet L. Walker

School Age: Legg-Calvé-Perthes

Disease

Vishwas R. Talwalkar, Ryan D. Muchow

School Age: Slipped Capital Femoral

Epiphysis

Contents

xviii

School Age: Developmental Dysplasia

of the Hip

Mark J. Romness

School Age: Normal Lower Extremity

Anatomic Variants

Michael Hadeed, Keith Bachmann

School Age: Salter-Harris Fractures

Victor Anciano Granadillo, Keith Bachmann

School Age: Discoid Meniscus

Catherine A. Logan, Andrea Stracciolini,

Mininder S. Kocher

The Adolescent: Little Leaguer’s

Shoulder

Mininder S. Kocher, Rebecca Breslow,

Michael O’Brien

The Adolescent: Little Leaguer’s Elbow

Michael A. Beasley, Mininder S. Kocher

The Adolescent: Osteochondritis

Dissecans

Mininder S. Kocher, Katherine Victoria Yao,

Bridget Quinn

The Adolescent: Osgood-Schlatter/

Sinding-Larsen-Johansson Lesions

Hugo Paquin, Gianmichel Corrado,

Mininder S. Kocher

The Adolescent: Scoliosis

Dennis Q. Chen, Keith Bachmann

The Adolescent: Spondylolysis and

Spondylolisthesis

Elizabeth W. Hubbard

The Adolescent: Pediatric Discitis

Elizabeth W. Hubbard

The Adolescent: Pelvic Avulsion

Fractures

Michael Hadeed, Keith Bachmann

The Adolescent: Cavus Foot

Mark J. Romness

The Adolescent: Tarsal Coalition

Mark J. Romness

The Adolescent: Special Fractures in

Pediatrics

Victor Anciano Granadillo, Keith Bachmann

The Adolescent: Metabolic Bone

Diseases: Osteogenesis

Imperfecta/Rickets

Leigh-Ann Lather, Keith Bachmann

Index

Προδιαγραφές προϊόντων
Εκδότες Elsevier
Εξώφυλλο Σκληρό
Σελίδες 960
Έκδοση 2nd
Ημ. Έκδοσης July 2019
Εικόνες 1287 illustrations (738 in full color)
Γράψτε τη δική σου αξιολόγηση
 • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
 • Κακή
 • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
Εκδότες Elsevier
Εξώφυλλο Σκληρό
Σελίδες 960
Έκδοση 2nd
Ημ. Έκδοσης July 2019
Εικόνες 1287 illustrations (738 in full color)
ISBN 9780323568944